Prawo

Ustawy i przepisy wykonawcze określające uprawnienia i zasady funkcjonowania Straży Miejskiej w Zgierzu oraz prawa i obowiązki funkcjonariuszy oraz inne akty prawne związane z działalnością straży miejskiej, w tym akty prawa miejscowego.