Kontakt

 

                   Telefon alarmowy (24 h):   986 lub 42-716-44-58

                                       FAX - 42-716-18-44


                                  STRAŻ MIEJSKA W ZGIERZU

                                     ul. Ks. J. Popiełuszki 3A
                                            95-100 Zgierz


   Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /sm_zgierz/skrytka
     GPS          N - 51o 51' 17,54" 
                     E - 19o 24' 34,22"

sm@umz.zgierz.pl - Straż Miejska Zgierz
wbrd@umz.zgierz.pl - Wydział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Wykaz nr telefonów miejskich (dni robocze, w godz. 7:00 - 15:00):
Z-ca Komendanta SM - 42-714-32-79
Główna Księgowa SM - 42-714-32-80
Wydział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - 42-714-32-81
Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - 42-714-32-82
Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta Zgierza - 42-714-32-84
Sekretariat Straży Miejskiej - 42-714-32-85
Naczelnik Wydziału Patrolowo Interwencyjnego - 42-714-32-86
Oskarżyciel Publiczny Straży Miejskiej - 42-714-32-87
Po godzinach pracy Urzedu Miasta Zgierza, w soboty, niedziele i święta Straż Miejska w Zgierzu dodatkowo pełni funkcję Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.